Vänsterpartiet - Landsting

Företrädarna anges i bokstavsordning efter förnamn. Inom parentes anges vilken kommun, region eller landsting som företrädaren verkar i.

Birgitta Sevefjord (Stockholms län)
Blogg


Vi som vill in!

Nedan följer kandidater som efter partiets interna nomineringsprocess placerats på en valsedel. Kandidaterna anges i bokstavsordning efter förnamn. Inom parentes anges vilken kommun, region eller landsting som valsedeln gäller.

Jöran Fagerlund (Västra Götaland)
Blogg
Twitter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License