Socialdemokraterna - Landsting

Företrädarna anges i bokstavsordning efter förnamn. Inom parentes anges vilken kommun, region eller landsting som företrädaren verkar i.

Kent Ögren (landstingsråd, Norrbotten)
Blogg

Rikard Larsson (regionråd i opposition, Skåne)
Blogg


Vi som vill in!

Nedan följer kandidater som efter partiets interna nomineringsprocess placerats på en valsedel. Kandidaterna anges i bokstavsordning efter förnamn. Inom parentes anges vilken kommun, region eller landsting som valsedeln gäller.

Martin Tollén (Östergötland)
Blogg

Peter Andersson (Stockholms län)
Blogg
Twitter

Johan Westerholm (Stockholms län)
Blogg
Twitter

Ulrika Falk (Stockholms län)
Blogg
Twitter
Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License