Miljöpartiet - Landsting

Företrädarna anges i bokstavsordning efter förnamn. Inom parentes anges vilken kommun, region eller landsting som företrädaren verkar i.

Anders Åkesson (regionråd, Region Skåne)
Blogg

Helene Sigfridsson (Stockholms län)
Blogg
Twitter
Facebookgrupp


Vi som vill in!

Nedan följer kandidater som efter partiets interna nomineringsprocess placerats på en valsedel. Kandidaterna anges i bokstavsordning efter förnamn. Inom parentes anges vilken kommun, region eller landsting som valsedeln gäller.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License