Miljöpartiet - Kommun

Företrädarna anges i bokstavsordning efter förnamn. Inom parentes anges vilken kommun, region eller landsting som företrädaren verkar i.

Karin Thomasson (Östersund)
Blogg

Niclas Malmberg (kommunalråd, Uppsala)
Blogg

Stefan Arrelid (kommunalråd, Norrköping)
Blogg

Yvonne Ruwaida (Stockholm)
Blogg
Twitter

Åsa Romson (Stockholm)
Blogg


Vi som vill in!

Nedan följer kandidater som efter partiets interna nomineringsprocess placerats på en valsedel. Kandidaterna anges i bokstavsordning efter förnamn. Inom parentes anges vilken kommun, region eller landsting som valsedeln gäller.

Jakob Lundgren (Örnsköldsvik)
Blogg
Twitter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License