Folkpartiet - Landsting

Företrädarna anges i bokstavsordning efter förnamn. Inom parentes anges vilken kommun, region eller landsting som företrädaren verkar i.

Birgitta Rydberg (landstingsråd, Stockholms län)
Blogg

Gilbert Tribo (regionråd, Region Skåne)
Blogg

Ismail Kamil (landstingsråd, Uppsala län)
Blogg

Jonas Andersson (regionråd, Västra Götaland)
Blogg

Maria Wallhager (landstingsråd, Stockholms län)
Blogg

Mats Persson (regionråd, Region Skåne)
Blogg


Vi som vill in!

Nedan följer kandidater som efter partiets interna nomineringsprocess placerats på någon av de 15 första platserna på en valsedel. Kandidaterna anges i bokstavsordning efter förnamn. Inom parentes anges vilken kommun, region eller landsting som valsedeln gäller.

Anna Starbrink (Stockholms län)
Blogg
Twitter

Jenny Sonesson (Stockholms län)
Twitter

Karin Karlsbro (Stockholm)
Blogg

Olov Lindquist (Stockholms län)
Blogg

Samuel Danofsky (Stockholms län)
Blogg
Twitter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License