Centerpartiet - Landsting

Företrädarna anges i bokstavsordning efter förnamn. Inom parentes anges vilken kommun, region eller landsting som företrädaren verkar i.

Christer Jonsson (landstingsråd, Kalmar län)
Blogg

Gustav Andersson (Stockholms län)
Blogg
Twitter

Olle Edblom (landstingsråd, Västerbottens län)
Blogg
Twitter


Vi som vill in!

Nedan följer kandidater som efter partiets interna nomineringsprocess placerats på en valsedel. Kandidaterna anges i bokstavsordning efter förnamn. Inom parentes anges vilken kommun, region eller landsting som valsedeln gäller.

Jesper Overeem (Stockholm)
Blogg
Twitter
Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License